• 037 3552 881
 • 064 99 39 030 --
 • Putno osiguranje
  Turistička agencija "DELFIN " je ovlašćeni prodavac međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja za sledeća Osiguravajuća društva
  Sava osiguranje 
  Milenijum osiguranje 
  Generali osiguranje 

  Shodno starosnoj granici,tipu putovanja (tuistički ili poslovno) ,periodu osiguranja stranka se prema ceni ili nekom drugom merilu odlučuje od koje će osiguravajuće kuće kupiti polisu.